Agrowłókniny

Agrowłókniny

Oferujemy agrowłókniny o różnych grubościach i rozmiarach, białe, brązowe i czarne, bez UV i z dodatkiem UV. Stosowana w: rolnictwie, ogrodnictwie, szkółkarstwie. Służy do ściółkowania, mulczowania gleby, co zapewnia: wyeliminowanie chwastów bez stosowania herbicydów, ochronę gleby przed utratą wody wskutek parowania, przyspieszone plonowanie i zwiększenie wydajności roślin, poprawę warunków fitosanitarnych roślin.